Bevestiging dakpannen conform bouwbesluit 2012

Om zoveel mogelijk stormschade te beperken is in 1992 de regelgeving omtrent de verankering van de dakpannen ingevoerd. Moderne dakpannen zijn vanwege hun goede sluiting veel gevoeliger voor stormschade dan de bijvoorbeeld de oude holle pannen van vroeger. Dat komt voornamelijk doordat er geen luchtstromingen van onder de pannen meer plaats kan vinden. Alle windbelasting (zuiging) trekt volledig aan het pannenvlak, zonder dat deze kracht wordt genivelleerd.

Voor elk nieuw te bouwen, of te renoveren, gebouw of woning dient een verankeringsberekening te worden gemaakt. In zo'n berekening worden o.a. de volgende onderdelen verwerkt:


windgebied 1, 2 of 3

nokhoogte

afmetingen

dakvorm en dakhelling

type dakpan

rekenwaarde panhaken

Windbelasting berekenen

In de verankerings berekening wordt bepaald hoeveel de windbelasting voor de verschillende zones is. Voor nokzones en gevelzones wordt o.a. een hogere belasting gehanteerd dan de middenzone van een dakvlak. Aan de hand van het gewicht van de dakpannen, de afstand van de onderkant pan tot de ophangnok en dakhelling wordt de eigen weerstand tegen opwaaien bepaald.

Zolang deze eigen weerstand tegen opwaaien groter is dan de windbelasting hoeft niet te worden verhaakt.

Rekenwaarde panhaken


Om te bepalen in hoeverre panhaken de dakpannen kunnen beschermen tegen opwaaien dienen deze te worden getest. Deze testvoorwaarden staan beschreven in de EN 14437. Bij onze hakenfabrikant FOS uit Duitsland worden deze tests dagelijks uitgevoerd. Uit deze test komt een rekenwaarde naar voren uitgedrukt in Newton.

Deze waarde is uniek voor de betreffende dakpan en panhaak combinatie. Dezelfde panhaak kan bij een andere dakpan wel een veel hogere of juist lagere rekenwaarde behalen.

Op het werk dient men goed te controleren of het juiste fabrikaat panhaak wordt toegepast.

Er zijn veel "look-a-like" panhaken op de markt die veel gelijkenis vertonen met de FOS panhaken, maar deze zijn over het algemeen niet getest. Bijkomend probleem is dat ook vaak dezelfde typenummers worden gebruikt.
Belangrijk is vooral om te letten op de verpakking, dat hierop het FOS en Nedsale logo is afgebeeld. 

Voor een optimale bevestiging dienen de 409 panhaken 25 mm in de panlat te worden geslagen. Bij het type 409/2.. is deze diepte makkelijk herkenbaar aan het bolletje op de spijkerpunt.

Dambordsgewijs of volledig verankeren

Is de windbelasting groter dan de eigen weerstand dan dient in eerste instantie dambordgewijs te worden verhaakt. Daarna wordt berekend of de eigen weerstand van de pannen aangevuld met de rekenwaarde van de panhaken groter is dan de windbelasting. Voor bepaalde zones kan deze dambordgewijze verankering voldoende zijn, maar bij andere zones zoals bijvoorbeeld de gevel en nok kan het nodig zijn om elke pan te verhaken. In het gewijzigde bouwbesluit van april 2012 zijn de normen flink aangescherpt, waardoor steeds eerder dambordsgewijs verankerd en steeds vaker bepaalde zones volledig verankerd dienen te worden.

ClipHOLSTER panhaken 

Vrij nieuw op het gebied van verankering zijn de zogenaamde ClipHOLSTER panhaken. Deze panhaken worden op strips geleverd, die in de ClipHOLSTER kunnen worden geschoven. Van daaruit worden ze door de dakdekker verwerkt. Niet alleen voor het gemak, maar deze werkwijze betekend ook tijdbesparing. De ClipHOLSTER zijn leverbaar voor de type 409/2 en 453/2 en herkenbaar aan de benaming "CH panhaak".

Tevens zijn de ClipHOLSTER panhaken 409 geoptimaliseerd en leverbaar in meerdere typen.

Geoptimaliseerde CH panhaak 409/2..

Raadpleeg onze Dakpan database of panhakenoverzicht voor de leverbare CH panhaken

Verankering bij renovatie

In het nieuwe bouwbesluit van 2012 zijn er aparte regels gekomen t.a.v. verbouw en renovatie. Nu lijkt het zo te zijn dat men de eisen mag hanteren die bij de oorspronkelijke bouw van kracht waren. Maar ten aanzien van de veiligheid dient men een dakrenovatie zo goed mogelijk te uit te voeren (naar de huidige stand der techniek), tenzij dit buitensporige kosten met zich meebrengt. Daarnaast is de eigenaar van het gebouw, of woning vlgs. het burgerlijk wetboek aansprakelijk voor schade en letsel dat voortkomt door o.a. rondvliegende dakpannen.
De aannemer of dakdekker die was betrokken bij de dakrenovatie zal bij schade worden gezien als ter zake kundige, dus kunnen lastige situaties ontstaan.
Dus bij renovatie dient men net zo zorgvuldig te verankeren als bij nieuwbouw!

Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies en/of verankeringsberekeningen.


Copyright Nedsale.nl 2023