Bevestiging dakpannen conform bouwbesluit 2012

U kunt bij ons terecht voor advies, verankeringsberekeningen en hoeveelhedenberekeningen.

Om zoveel mogelijk stormschade te beperken is in 1992 de regelgeving omtrent de verankering van de dakpannen ingevoerd. Moderne dakpannen zijn vanwege hun goede sluiting veel gevoeliger voor stormschade dan de bijvoorbeeld de oude holle pannen van vroeger. Dat komt voornamelijk doordat er geen luchtstromingen van onder de pannen meer plaats kan vinden. Alle windbelasting (zuiging) trekt volledig aan het pannenvlak, zonder dat deze kracht wordt genivelleerd.

Voor elk nieuw te bouwen, of te renoveren, gebouw of woning dient een verankeringsberekening te worden gemaakt. In zo'n berekening worden o.a. de volgende onderdelen verwerkt:

-    windgebied 1, 2 of 3
-    nokhoogte
-    afmetingen
-    dakvorm en dakhelling
-    type dakpan
-    rekenwaarde panhaken

 
 
 

Windbelasting berekenen

In de verankerings berekening wordt bepaald hoeveel de windbelasting voor de verschillende zones is. Voor nokzones en gevelzones wordt o.a. een hogere belasting gehanteerd dan de middenzone van een dakvlak. Aan de hand van het gewicht van de dakpannen, de afstand van de onderkant pan tot de ophangnok en dakhelling wordt de eigen weerstand tegen opwaaien bepaald.

Zolang deze eigen weerstand tegen opwaaien groter is dan de windbelasting hoeft niet te worden verhaakt.

Rekenwaarde panhaken


Om te bepalen in hoeverre panhaken de dakpannen kunnen beschermen tegen opwaaien dienen deze te worden getest. Deze testvoorwaarden staan beschreven in de EN 14437. Bij onze hakenfabrikant FOS uit Duitsland worden deze tests dagelijks uitgevoerd. Uit deze test komt een rekenwaarde naar voren uitgedrukt in Newton.

Deze waarde is uniek voor de betreffende dakpan en panhaak combinatie. Dezelfde panhaak kan bij een andere dakpan wel een veel hogere of juist lagere rekenwaarde behalen.

Op het werk dient men goed te controleren of het juiste fabrikaat panhaak wordt toegepast.

Er zijn veel "look-a-like" panhaken op de markt die veel gelijkenis vertonen met de FOS panhaken, maar deze zijn over het algemeen niet getest. Bijkomend probleem is dat ook vaak dezelfde typenummers worden gebruikt.
Belangrijk is vooral om te letten op de verpakking, dat hierop het FOS en Nedsale logo is afgebeeld. 

Voor een optimale bevestiging dienen de 409 panhaken 25 mm in de panlat te worden geslagen. Bij het type 409/2.. is deze diepte makkelijk herkenbaar aan het bolletje op de spijkerpunt.

Dambordsgewijs of volledig verankeren

Is de windbelasting groter dan de eigen weerstand dan dient in eerste instantie dambordgewijs te worden verhaakt. Daarna wordt berekend of de eigen weerstand van de pannen aangevuld met de rekenwaarde van de panhaken groter is dan de windbelasting. Voor bepaalde zones kan deze dambordgewijze verankering voldoende zijn, maar bij andere zones zoals bijvoorbeeld de gevel en nok kan het nodig zijn om elke pan te verhaken. In het gewijzigde bouwbesluit van april 2012 zijn de normen flink aangescherpt, waardoor steeds eerder dambordsgewijs verankerd en steeds vaker bepaalde zones volledig verankerd dienen te worden.

Verankering bij renovatie

In het nieuwe bouwbesluit van 2012 zijn er aparte regels gekomen t.a.v. verbouw en renovatie. Nu lijkt het zo te zijn dat men de eisen mag hanteren die bij de oorspronkelijke bouw van kracht waren. Maar ten aanzien van de veiligheid dient men een dakrenovatie zo goed mogelijk te uit te voeren (naar de huidige stand der techniek), tenzij dit buitensporige kosten met zich meebrengt. Daarnaast is de eigenaar van het gebouw, of woning vlgs. het burgerlijk wetboek aansprakelijk voor schade en letsel dat voortkomt door o.a. rondvliegende dakpannen.
De aannemer of dakdekker die was betrokken bij de dakrenovatie zal bij schade worden gezien als ter zake kundige, dus kunnen lastige situaties ontstaan.
Dus bij renovatie dient men net zo zorgvuldig te verankeren als bij nieuwbouw!

Hoeveelhedenberekeningen

Desgewenst kunnen wij ook hoeveelhedenberekeningen aanleveren van de benodigde aantallen dakpannen, hulpstukken en dakaccessoires voor het betreffende project. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Onze verankeringsberekeningen en hoeveelhedenberekeningen maken wij als service.
Het enige wat wij verwachten is dat de benodigde daktoebehoren bij ons besteld worden.

Voor het maken van een verankeringsadvies en/of een hoeveelhedenberekening hebben we de volgende gegevens nodig;

Bij iedere aanvraag vermelden:

-    Naam project
-    Type pan (incl fabrikant)
-    Naam aannemer
-    Naam dakdekker
-    Plaats waar het project plaatsvindt
-    Welke blokken/bouwnummers het betreft

Bij vlakke pannen vermelden of deze in rijen of in (kwart-, halfsteens) verband worden gedekt.

Verankeringsberekening: 

Voor het maken van alleen een verankeringsberekening volstaan gemaatvoerde geveltekeningen (mag in PDF)

Hoeveelhedenberekening: 

Voor het maken van hoeveelhedenberekeningen hebben wij het volgende nodig:

TEKENINGEN IN DWG-FORMAAT! (indien mogelijk óók in PDF-formaat meesturen):

-    Geveltekeningen
-    Doorsnedetekeningen
-    Dak plattegronden
-    Tekeningen van de kappenbouwer (indien mogelijk)
-    Detailtekeningen

BIj toepassing zonnepanelen aangeven of deze op of tussen de pannen geplaatst gaan worden.

Graag alleen relevante tekeningen opsturen.

 

Copyright Nedsale.nl 2024